..
rozak.NET
MALAYSIA WEB HOSTING

CARA BINA WORDPRESS PADA PELAYAN WEB NGINX - OS UBUNTU

August 2, 2018, By Abdul Rozak
CARA MENGGUNAKAN PENYUNTING GUTENBERG PADA WORDPRESS

Penyunting Gutenberg pertamakali dikenalkan didalam WordCamp Erope 2017 di Paris dan akan menggantikan penyunting sedia ada TinyMCE. Penyunting Gutenberg memiliki ciri yang jauh berbeza berbanding tinyMCE dan akan mula dipasang pada WordPress versi v5.0, pada masa ini penyunting gutenberg masih dalam versi beta dan boleh didapati dalam bentuk plugin. Gutenberg adalah sebuah penyunting yang lebih […]

CARA PASANG PHP PADA PELAYAN PERIBADI MAYA CENTOS

Dibawah adalah cara pasang php dan module yang berkaitan pada pelayan sistem pengendalian CentOS. Php juga merupakan komponen penting dalam membangunkan laman web contohnya WordPress. Blog yang berkaitan dengan cara pasang php;. Panduan Asas Vps. Cara Pasang Apache CentOS. Cara Pasang Nginx CentOS Cara Pasang Nano. Cara Pasang MariaDB CentOS Pasang php pada pelayan centos […]

CARA PASANG MARIADB VPS SISTEM PENGENDALIAN CENTOS

Satu lagi pilihan selain menggunakan MySQL untuk menguruskan hubungan pangkalan data pada pelayan. MariaDB adalah sebuah sistem pengurusan hubungan pangkalan data atau dikenal dengan RDBMS - Relational Database Management System, memiliki ciri yang boleh dikatakan hampir 100% sama dengan ciri yang ada pada mysql. Berbanding mysql, mariadb dipercayai lebih selamat dan lebih stabil kerana dapat […]

CARA PASANG MYSQL VPS SISTEM PENGENDALIAN CENTOS

Seperti yang telah saya ceritakan disini MySQL adalah sebuah sistem pengurusan hubungan pangkalan data (Relational Database Management System - RDBMS) sumber terbuka diasaskan oleh Michael Widenius atau dikenal sebagai Monty. Mysql banyak digunakan dalam membangunkan laman web dan menjadi komponen yang terpenting. Dibawah adalah perkara yang berkaitan dengan mysql pada pelayan sistem pengendalian CentOS. Panduan […]

CARA BINA WORDPRESS PELAYAN WEB APACHE - OS UBUNTU

Bina WordPress pada pelayan web Apache dikenal dengan istilah wp lamp stack yang merujuk kepada Linux, Apache, MySQL dan php. Ubuntu pula adalah sebuah sistem edaran linux (sistem pengendalian inti/kernel pada linux) berdasarkan Debian. Apache dicipta terlebih dahulu berbanding nginx (engine x / lemp stack), berdasarkan kerumitanya bina WordPress pada pelayan apache adalah lebih mudah […]

Bina WordPress pada pelayan web nginx juga dikenali dengan istilah WP Lemp yang membawa maksud Linux, Engine x atau nginx, MySQL dan php. Sepertimana apache nginx juga memiliki ramai peminat dan menjadikanya pilihan pertama berbanding yang lain. Dibawah adalah panduan cara bina WordPress pelayan peribadi maya (vps) menggunakan pelayan web engine x. Ada beberapa perkara yang perlu disiapkan terlebih dahulu;.

 1. Pasang firewall disini.
 2. Pasang nano editor disini.
 3. Blog berkaitan: Cara Bina WordPress pada Pelayan Apache2 - OS UBUNTU
CARA BINA WORDPRESS PADA PELAYAN WEB NGINX - OS UBUNTU

Cara Pasang WordPress Pelayan Web Nginx - MariaDB

CARA BINA WORDPRESS VPS - PELAYAN WEB NGINX + SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT

1.Pasang nginx disini.
2.Pasang MySQL disini, pilihan lain MariaDB disini seterusnya buat sebuah database dan penggunanya.
3.Pasang php disini.
4.Pasang ekstensi php yang berkaitan dengan WordPress;.

apt-get install php-curl php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-xmlrpc

Mula semula php-fpm.

systemctl restart php7.0-fpm

5.Pasang Let's Encrypt ssl percuma disini.
6.Ubah suai konfigurasi nginx;.

/etc/nginx/sites-available/default

Cari kod;.

try_files $uri $uri/ =404;

Tukar dengan kod dibawah, tujuanya untuk fungsi perubahan permalink;.

try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;

Disyorkan supaya menambah beberapa location kedalam konfigurasi server {..};.

server {
  . . .

  location = /favicon.ico { log_not_found off; access_log off; }
  location = /robots.txt { log_not_found off; access_log off; allow all; }
  location ~* \.(css|gif|ico|jpeg|jpg|js|png)$ {
    expires max;
    log_not_found off;
  }
  . . .
}

Semak konfigurasi;.

nginx -t

Muat semula nginx;.

systemctl reload nginx

7.Akses direktori tmp;.

cd /tmp

8.Muat turun WordPress;.

wget https://wordpress.org/latest.tar.gz

9.Ekstrak fail WP;.

tar xzvf latest.tar.gz

10.Buat direktori upgrade;.

mkdir /tmp/wordpress/wp-content/upgrade

11.Buat fail .htaccess dan chmod 660;.

touch /tmp/wordpress/.htaccess
chmod 660 /tmp/wordpress/.htaccess

12.Salin semua folder dan fail WordPress dan simpan dalam direktori laman web;.

cp -a /tmp/wordpress/. /home/cf3i/public_html

13.Chown -R www-data pada direktori laman web, tujuanya untuk dapatkan kebenaran pasang pemalam/plugins dan tema;.

chown -R www-data /home/cf3i/public_html

14.Chmod g+w wp-content;.

chmod g+w /home/cf3i/public_html/wp-content

15.Chmod -R g+w direktori plugins dan themes;.

chmod -R g+w /home/cf3i/public_html/wp-content/plugins
chmod -R g+w /home/cf3i/public_html/wp-content/themes

16.Seterusnya buka laman web pada pelayar, pastikan anda dibawa ke laman pemasangan.
17.Hantar maklumat database, buat prefix yang selamat contohnya 8Tc13sx.
18.Salin semua kod yang telah dijana.
19.Buat fail wp-config.php menggunakan terminal ssh dan tampal semua kod kedalamnya.

nano /home/cf3i/public_html/wp-config.php

20.Teruskan proses pemasangan WordPress pada pelayar web.
21.Hantar maklumat laman web dan pentadbirnya.
22.Log masuk sebagai pentadbir WP buat perubahan permalink untuk pastikan ianya berfungsi. Tambah tema dan plugins, edit fail wp-config.php menggunakan ssh dan masukkan kod dibawah bilama sistem mememinta butiran ftp;.

define('FS_METHOD','direct');
CARA BINA WORDPRESS PADA PELAYAN WEB NGINX - OS UBUNTU

Bina WordPress pada vps pelayan web NGINX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This is a block of text. Double-click this text to edit it.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
Copyright.