PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
THE ARCHIVE OF Category: ASAS WORDPRESS
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
September 23, 2019
CARA PASANG MYSQL CENTOS7 DAN BUAT DATABASE

MySQL merupakan sebuah sistem pengurusan pangkalan data (RDBMS - Relational database management system) sumber terbuka percuma. Nama MySQL berasal daripada gabungan "My" (anak perempuan Michael Widenius - salah seorang pengasas) dan "SQL" (Structure Query Language). Perkhidmatan Pakar Hosting disini. Dibawah adalah panduan asas vps (pelayan peribadi maya) cara pasang MySQL sistem operasi CentOS. Blog berkaitan: […]

Read More
September 22, 2019
CARA PASANG PHP 7.3 PELAYAN NGINX - CENTOS

Dibawah adalah panduan asas vps atau pelayan peribadi maya cara pasang php versi terkini 7.3 pelayan web http nginx sistem operasi CentOS. Hypertext Processor (pada mulanya Personal Home Page) atau php adalah sebuah bahasa penskripan sumber terbuka dicipta pertama kali pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. Blog berkaitan: cara pasang nginx sistem operasi CentOS. CARA […]

Read More
September 21, 2019
CARA PASANG PHP 7.3 PELAYAN APACHE - CENTOS

Hypertext Processor (pada mulanya dinamai Personal Home Page) yang lebih dikenali dengan php adalah sebuah bahasa penskripan sumber terbuka dicipta pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. Penskripan php mempunyai ciri yang mana kodnya boleh diaturcara bersama kod html. Dibawah adalah panduan asas vps cara pasang php versi terkini 7.3 pelayan web apache sistem operasi CentOS. […]

Read More
September 20, 2019
CARA BUAT SERVER BLOCK NGINX - CENTOS 7

Server block merupakan kaedah dimana pentadbir pelayan menghoskan pelbagai domain dalam satu pelayan Nginx, ianya seperti kemudahan domain tambahan dan subdomain pada kawalan web hosting. Panduan asas vps cara buat virtual host apache sistem operasi centOS disini. Dibawah adalah panduan asas vps (pelayan peribadi maya) cara buat blok pelayan Nginx sistem operasi centOS. Sebelum memulakan […]

Read More
September 20, 2019
CARA PASANG PELAYAN NGINX CENTOS

Nginx atau engine-x diyakini memiliki tahap prestasi tinggi dan tidak perlukan sumber besar. Ianya pertama kali dibangunkan oleh Igor Sysoev pada tahun 2002. Panduan vps cara pasang pelayan web http apache sistem operasian centOS disini. Nginx dilesenkan dibawah perlesenan BSD sebagai perisian sumber terbuka, pembangunan dan pengedaran kod tersebut diselia oleh syarikat Nginx inc. Cloud […]

Read More
September 18, 2019
CARA BUAT VIRTUAL HOST APACHE - CENTOS 7

Dalam web hosting terdapat kawalan domain tambahan dan subdomain yang mana membolehkan pentadbir bina banyak web dalam satu akaun. Pada pelayan peribadi maya (vps) kemudahan tersebut boleh didapati dengan cara konfigurasi virtual host (centOS) dan server block (Ubuntu). CARA BUAT VIRTUAL HOST PELAYAN HTTP APACHE SISTEM OPERASI CENTOS 7 1.Login pelayan menggunakan perisian klien ssh. […]

Read More
September 16, 2019
CARA PASANG PELAYAN APACHE CENTOS

Pelayan http apache dibangunkan dibawah Yayasan Persisian Apache (Apache Software Foundation), ianya adalah perisian sumber terbuka dimana dibangunkan oleh komuniti menggunakan lesen Apache. Butiran ciri yang boleh didapati dalam pelayan http apache;. Modul dinamik. Konfigurasi dinamik. Mod pelbagai permintaan proses (MPMs). Boleh mengendalikan lebih daripada 10,000 sambungan serentak. Kendalian fail statik. Sokongan fail .htaccess Sokongan […]

Read More
September 16, 2019
CARA BUAT PENGGUNA VPS CENTOS

Dibawah adalah cara buat id pengguna pelayan menggunakan sistem operasi centOS. 1.Login pelayan menggunakan perisian ssh. 2.Buat id pengguna;. adduser rozak 3.Buat kata laluan;. passwd rozak 4.Tambah pengguna kedalam sudo, cara ini membenarkan pengguna mengakses direktori root. Perkhidmatan pakar hosting disini. usermod -aG wheel rozak 5.Cara tukar pengguna pelayan peribadi maya linux;. su - rozak […]

Read More
August 28, 2019
PERISIAN KLIEN SSH

Perisian klien ssh (secure shell) diguna pakai untuk mencapai kawalan pelayan membolehkan penggunanya menyampaikan perintah/command dari jarak jauh. Terdapat pelbagai jenama perisisan klien ssh percuma dan premium, antara lain: Absolute telnet, ConnectBot, Crack Commander, Dropbear, eSSH Client, Kitty, MobaXterm, Open ssh, Putty dan lain-lain. Setiap jenama mempunyai ciri yang berlainan ada yang dibekalkan sekali dengan […]

Read More
1 3 4 5
hello world!