PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
THE ARCHIVE OF Category: ASAS VPS
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
September 18, 2021
CARA BUAT FAIL PERTUKARAN MEMORY (SWAP MEMORY)

Swap memory mengambil ruang hdd (ssd) diguna untuk menampung sementara beban pada memory sebenar. Tujuanya untuk mengurangi kesesakan akses kepada kuasa memory pada satu masa. Semak memory aktif pada pelayan;. Ataupun:. 1.Buat sebuah fail dan beri peruntukan;. Contoh diatas memperuntukan sebanyak 2Gigabytes (dari jumlan setoran hdd/ssd) pada rozakswap. Ataupun:. 2.Ubahsuai kebenaran fail;. 3.Buat fail sebagai […]

Read More
hello world!