PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT VESTACP

Sebelum ini adalah blog panduan vestaCP merangkumi cara pasang sistem kawalan hosting VestaCP pada pelayan CentOS dan Ubuntu disertakan panduan konfigurasi am. Ia merubah pelayan yang bersifat peribadi menjadi hosting perkongsian.

Dibawah adalah cara pasang sijil ssl percuma dan ssl premium (comodo, geotrust dan lain-lain) pada web yang dihoskan menggunakan VestaCP. Pada cPanel kita banyak temui ciri yang mana sijil ssl dijana dan dipasang secara automatik, ciri tersebut boleh didapatkan pada sistem kawalan hosting VestaCP dengan cara menjalankan program Let's Encrypt pada pelayan.

Centos/RHEL:

Kemaskini dan naik taraf pelayan bila perlu:

sudo yum update
sudo yum upgrade

1.Pasang Epel;.

sudo yum install epel-release

2.Pasang certbot:

Apache:

sudo yum install certbot python2-certbot-apache mod_ssl

Nginx:

sudo yum install certbot python2-certbot-nginx mod_ssl

Ubuntu:

Kemaskini dan naik taraf pelayan bila perlu:

sudo apt update
sudo apt upgrade

1.Pasang repo-certbot:

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

2.Pasang certbot:

Apache:

sudo apt install python-certbot-apache

Nginx:

sudo apt install python-certbot-nginx

CARA PASANG SIJIL SSL (LET'S ENCRYPT, COMODO, GEOTRUST DAN LAIN-LAIN) PADA VESTACP

Dibawah adalah cara pasang sijil ssl (Let's encrypt, comodo ssl, geotrust ssl, rapid ssl dan lain-lain) pada VestaCP.

1.Log-masuk papan pemuka kawalanweb hosting VestaCP (pentadbir mahupun pengguna biasa).

2.Buka konfigurasi WEB.

3.Edit domain.

4.Beri tanda pada sokongan ssl.

5.Jika berkehendak menggunakan ssl premium (comodo ssl, rapid ssl, geotrust ssl dan lain-lain) pilih menu penjana CSR. Kod csr diperlukan dalam pembelian ssl.

Bila proses pembelian terpenuhi pihak penguasa ssl akan hantar sijil ssl berupa kod cert. Salin kod tersebut dan masukkan kedalam borang dan simpan tetapan.

6.Jikalau berkehendak menggunakan ssl percuma beri tanda pada pilihan Let's Encrypt dan simpan tetapan.

Sistem VestaCP akan mohon sijil ssl dan buat pemasangan secara otomatik.

Panduan VestaCP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *