ABDUL ROZAK KOTA KINABALU SABAH PHOTOGRAPHY - WEB DESIGNER
Perihal
Foto
Saya buat
Hubungi

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT OPENLITESPEED

Dibawah adalah panduan asas vps cara pasang sijil ssl percuma pada pelayan web http OpenLiteSpeed.

Terdahulu: cara pasang pelayan web OpenLiteSpeed dan PHP 7.3 sistem operasi CentOS dan Ubuntu disini.

CARA PASANG SSL PERCUMA PELAYAN WEB HTTP OPENLITESPEED

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna vps sistem operasi CentOS disini, sistem operasi Ubuntu disini.

2.Kemaskini pelayan bila perlu;.

Centos

sudo yum update

Ubuntu

sudo apt update

3.Pasang Epel (Centos) - Certbot repo (Ubuntu);.

Centos

sudo yum install epel-release

Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt update

4.Pasang Certbot;.

Centos

sudo yum install certbot

Ubuntu

sudo apt install certbot

5.Tambah kebenaran sambungan https (port 443) pada firewall;.

Centos

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Ubuntu

sudo ufw allow https
sudo ufw reload

Panduan pasang ssl pelayan web http OpenLiteSpeed dibawah berasaskan pada panduan vps buat Virtual Host pelayan http OpenLiteSpeed disini.

6.Cara pasang sijil ssl, pelayan akan hantar permohonan sijil ssl yang perlu disahkan menggunakan fail dalam direktori web. Pastikan direktori tapak web sudah ditetapkan dalam konfigurasi virtual Host dan laman web dalam status aktif (UPTIME).

certbot certonly --webroot -w /var/www/dev.rozak.net -d dev.rozak.net -d www.dev.rozak.net

Lengkapkan permohonan dengan menghantar alamat e-mel pentadbir ssl, teruskan konfigurasi sijil ssl sehingga berjaya.

AKTIFKAN SSL LALAI SAMBUNGAN HTTPS

7.Log-masuk papan pemuka OpenLiteSpeed. Buka Listener => view action HTTPS.

8.Pilih ikon + pada table Virtual Host Mappings. Pilih dev.rozak.net pada pilihan Virtual Host, isi nama domain tersebut dan simpan.

9.Buka tab SSL => edit bahagian SSL Private Key & Certificate. Ubahsuai direktori dibawah mengikut keperluan dan simpan.

Direktori & lokasi private key /etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/privkey.pem

Direktori & lokasi cretivicate file /etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/fullchain.pem

Chained pilih yes.

Tetapan lain dalam tab SSL boleh disesuaikan mengikut keperluan.

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT OPENLITESPEED Dibawah adalah panduan asas vps cara pasang sijil ssl percuma pada pelayan web http OpenLiteSpeed.
PANDUAN ASAS SSL OPENLITESPEED

KONFIGURASI SSL PADA VIRTUAL HOST

Buat cara ini jika terdapat lebih dari satu virtual host (domain dan subdomain)

10.Virtual host => view virtual host.

11.Buka tab SSL.

12.Edit ssl private key & certificate.

Private key file:

/etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/privkey.pem

Certificate file:

/etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/fullchain.pem

Chained:

Yes

Lain-lain tetapan boleh disesuaikan mengikut keperluan.

10.Mulakan semula pelayan web http OpenLiteSpeed (ikon segarkan), semak konfigurasi ssl atas talian https://dev.rozak.net.

11.Cara perbaharui sijil ssl;.

certbot renew
ABDUL ROZAK

ABDUL ROZAK

Web server administrator based on Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia. Also volunteering in KPF (Kinabalu Photo Festival) since 2016.

2 comments on “CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT OPENLITESPEED”

Leave a Reply

عَلَيْكَاَلسّلآمُ 

Saya pentadbir pelayan web tinggal di Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia. Kepakaran saya adalah buat web berasaskan WordPress dan html. Sila hubungi saya jika berminat dengan perkhidmatan saya.

Abdul Rozak
Pereka web - Jurugambar

Saya menjadi sukarelawan KPF (Kinabalu Photo Festival) sejak 2016. Saya suka mendengarkan musik dan meminati film berasaskan kisah benar.

Kemahiran
Urus pelayan
83%
Urus web hosting
98%
WordPress
89%
Joomla
75%
Php-html-css
92%

Kerjaya

Sebelum 2012

Pemasaran Jualan

2012 - sekarang

Pekerja lepas

Domain

Domain merupakan rentetan identifikasi dicipta untuk mewakili alamat ip pelayan, menjadikan pautan web lebih mudah diingati. 

Web Hosting

Perkhidmatan ruang digital dalam talian yang direka untuk keperluan website.

Konfigurasi Pelayan

Konfigurasi Apache, Nginx, Litespeed, MariaDB, MySQL, php, dan yang berkaitan pada pelayan

Web Design

Saya suka keunikan dalam web, seboleh mungkin saya akan buat apa yang saya rancangkan.

Pengoptimuman Web

Kaedah pemuatan website lebih pantas dan mesra enjin carian.

Jom kupi-kupi kalau berdekatan dengan alamat dibawah:
University Utama Condominium
Lorong University Utama
Kota Kinabalu, 88450
Sabah Malaysia.
Saya boleh dihubungi menerusi e-mel dan facebook menggunakan butang dibawah:
kota kinabalu web designer university utama condominium
Kg. Air Pulau Gaya
Not Regsitered yet? REGISTER HERE
apartmententertext-align-left