PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT NGINX - UBUNTU

Terdahulu cara pasang ssl percuma daripada Let's Encrypt pelayan web Apache2 - Ubuntu disini , cara pasang ssl percuma Let's Encrypt pelayan Nginx - CentOS7 disini.

Dibawah adalah cara pasang ssl percuma Let's Encrypt pelayan web http Nginx sistem operasi Ubuntu.

Langkah permulaan adalah pasang pelayan Nginx atau Engine-X disini.

Cara Pasang SSL Percuma Nginx - Ubuntu

CARA PASANG SSL PERCUMA PELAYAN WEB HTTP NGINX SISTEM OPERASI UBUNTU

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna Ubuntu disini.

2.Tambah repo certbot pada pelayan (bila perlu);.

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

3.Pasang certbot untuk pelayan Nginx;.

sudo apt install python-certbot-nginx

4.Pastikan sambungan https port 443 telah dibenarkan;.

sudo ufw allow https

Panduan asas Ubuntu Virewall (ufw) disini.

5.Semak konfigurasi blok pelayan, edit bila perlu;.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/dev.rozak.net.conf

Pastikan ada nama domain pada tetapan server_name;.

server {
   listen 80;
   server_name dev.rozak.net www.dev.rozak.net;

   location / {
    root /var/www/dev.rozak.net;
    index index.html index.php index.htm;
      }

   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
    root /var/www/dev.rozak.net;
      }
    }

Panduan asas blok pelayan (server block) Nginx Ubuntu disini.

6.Cara pasang sijil ssl percuma Let's Encryp pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu;.

sudo certbot --nginx -d dev.rozak.net -d www.dev.rozak.net

7.Cara buat pembaharuan sijil ssl;.

sudo certbot renew

Arkib panduan asas vps ada pada laman ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *