PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT LITESPEED

Terdahulu adalah blog panduan asas vps cara pasang pelayan http LiteSpeed Enterprise disini dan cara buat virtual host LiteSpeed disini. Prestasi pelayan http LiteSpeed tidak dapat disangkal ianya telah menarik minat pembekal web hosting menggantikan Apache.

Baru-baru ini pemaju telah menawarkan pakej percuma pelayan http LiteSpeed Enterprise terhad kepada satu domain per lisensi (pelayan) disini. Penggunanya boleh naik taraf lisensi tersebut bagi membolehkan menghos pelbagai domain dan subdomain tanpa had menggunakan kaedah virtual host (panduan disini).

CARA PASANG SIJIL SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT PELAYAN LITESPEED ENTERPRISE

1.Kemaskini dan naik taraf pelayan bila perlu:.

CentOS

sudo yum update
sudo yum upgrade

Ubuntu

sudo apt update
sudo apt upgrade

2.Pasang Epel jika menggunakan CentOS, pasang Repo (Certbot) jika menggunakan Ubuntu:.

CentOS

sudo yum install epel-release

Ubuntu

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt update

3.Pasang Certbot:

CentOS 5,6 &7

sudo yum install certbot

Ubuntu

sudo apt install certbot

4.Ubahsuai aturan firewall benarkan sambungan https (port 443).

CentOS

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Ubuntu

sudo ufw allow https
sudo ufw reload

5.Buat permohonan sijil ssl:.

certbot certonly --webroot -w /var/www/dev.rozak.net -d dev.rozak.net -d www.dev.rozak.net

Isi borang permohonan sijil ssl yang dipaparkan pada terminal sehingga disahkan berjaya.

KONFIGURASI SSL LITESPEED ENTERPRISE

1.Log masuk pentadbiran pelayan LiteSpeed http://ip:7080.

2.Pilih Configuration => listener.

3.Edit HTTPS litener.

4.Tambah virtual host yang telah dibuat kedalam tab Mappings.

5.Aktifkan ssl lalai, buka tab SSL.

Edit tab SSL private key & certificate.

Private key file:

/etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/privkey.pem

Certificate file:

/etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/fullchain.pem

Ubahsuai subdomain dev.rozak.net mengikut keperluan.

Chained:

Yes

Lain-lain tetapan boleh disesuaikan mengikut keperluan.

LiteSpeed Enterprise SSL

6.Buat konfigurasi ini jika terdapat lebih dari satu virtual host domain.

Configuration => virtual host.

Edit virtual host => tab ssl.

Edit tab private key & certificate.

Private key file:

/etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/privkey.pem

Certificate file:

/etc/letsencrypt/live/dev.rozak.net/fullchain.pem

Chained:

Yes

Tetapan lain boleh disesuaikan mengikut keperluan.

7.Mulakan semula pelayan (Action => graceful restart).

Semak konfigurasi ssl atas talian https://dev.rozak.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *