PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT APACHE2 - UBUNTU

Terdaulu panduan asas vps cara pasang ssl percuma Let's Encrypt pelayan web http Apache sistem operasi CentOS disini dan cara pasang ssl percuma vps (Let's Encrypt) pelayan web http Nginx sistem operasi CentOS disini.

Dibawah adalah cara pasang ssl percuma Let's Encrypt untuk pelayan web Apache2 sistem operasi Ubuntu.

Langkah permulaán adalah pasang pelayan Apache2 disini.

Cara pasang SSL Ubuntu vps - Apache2

CARA PASANG SSL PERCUMA LET'S ENCRYPT PELAYAN WEB HTTP APACHE2 SISTEM OPERASI UBUNTU

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna vps Ubuntu disini.

2.Tambah repo certbot pada pelayan Ubuntu;.

sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot

3.Pasang cerbot untuk pelayan Apache2;.

sudo apt install python-certbot-apache

4.Pastikan sambungan https port 443 telah dibenarkan;.

sudo ufw allow https

Panduan asas Ubuntu Firewall (ufw) disini.

6.Semak konfigurasi virtual host dan edit bila perlu.

sudo nano /etc/apache2/sites-available/dev.rozak.net.conf

Bubuh pautan web pada tetapan ServerName;.

<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@rozak.net
  ServerName dev.rozak.net
  ServerAlias www.dev.rozak.net 
  DocumentRoot /var/www/dev.rozak.net
  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost> 

Panduan asas virtual host Apache2 - ubuntu disini.

5.Cara pasang ssl Let's encrypt vps sistem operasi Ubuntu;.

sudo certbot --apache -d dev.rozak.net -d www.dev.rozak.net

Permohonan sijil ssl dihantar kepada pihak penguasa sijil (ca - certificate authority) iaitu Let's Encrypt. Konfigurasi sijil ssl diteruskan sebaik sahaja pelayan mendapatkan sijil ssl/tls.

6.Cara buat pembaharuan sijil ssl/tls;.

sudo certbot renew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *