ABDUL ROZAK KOTA KINABALU SABAH PHOTOGRAPHY - WEB DESIGNER
Perihal
Foto
Saya buat
Hubungi

CARA PASANG PHP7.3 PELAYAN NGINX - UBUNTU

Terdahulu cara pasang php versi terkini pelayan http Nginx sistem operasi CentOS disini dan cara pasang php versi terkini php pelayan http Apache2 sistem operasi Ubuntu disini.

Kesemua blog tersebut merupakan bahagian panduan asas vps Linux. PHP atau Hypertext Processor pertama kali ditulis oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan ia merupakan bahasa penskripan sumber terbuka percuma.

PASANG PHP V7.3 NGINX - UBUNTU

Dibahawah adalah panduan pasang php pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu. Sebelum memulakan panduan ini pelayan Nginx perlu dipasang dalam pelayan yang mana panduanya ada pada laman ini.

CARA PASANG PHP VERSI TERKINI 7.3 (9.1) PELAYAN HTTP NGINX SISTEM OPERASI UBUNTU

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna pelayan Ubuntu disini.

2.Pasang pakej repo php untuk membolehkan pentadbir pasang php versi terkini 7.3;.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

3.Kemaskini pelayan;.

sudo apt update

4.Naik taraf pelayan bila perlu;.

sudo apt upgrade

Cara semak ekstensi php yang tersedia;.

apt search php-

5.Cara pasang php versi terkini 7.3 pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu;.

sudo apt install php7.3-fpm

Boleh tambah ekstensi jika perlu, contoh: install php7.3-fpm php7.3-xmlrpc.

Cara semak versi php;.

php -v

6.Semak dan ubahsuai konfigurasi php (fpm) jika perlu;.

sudo nano /etc/php/7.3/fpm/pool.d/www.conf

Cari baris tetapan user, group, listen.owner dan listen.group. Patikan ianya ditetapkan untuk www-data ataupun nginx;.

user = www-data
group = www-data
listen.owner = www-data
listen.group = www-data

Ataupun

user = nginx
group = nginx
listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Simpan konfigurasi.

Mulakan semula php-fpm dan benarkan ia aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl restart php7.3-fpm
sudo systemctl enable php7.3-fpm

7.Ubahsuai konfigurasi Nginx, panduan asas vps buat blok pelayan disini.

 sudo nano /etc/nginx/conf.d/dev.rozak.net.conf

Edit kod dibawah mengikut keperluan seterusnya bubuh dalam konfigurasi server block (Nginx);.

server {
   listen 80;
   server_name dev.rozak.net www.dev.rozak.net;
   root /var/www/dev.rozak.net;
   index index.php index.html;

   location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
   }   

   location ~ \.php$ { 
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
   } 

   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
      root /var/www/dev.rozak.net;
   }   
    }

8.Cara semak konfigurasi Nginx;.

sudo nginx -t

9.Mulakan semula Nginx;.

sudo systemctl restart nginx

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

10.Buat sebuah fail php untuk semak konfigurasii atas talian;.

sudo nano /var/www/dev.rozak.net/info.php

Bubuh kod ini dan simpan;.

<?php phpinfo(); ?>

Layari fail tersebut menggunakan pelayar web http://dev.rozak.net/info.php .

September 29, 2019 Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

عَلَيْكَاَلسّلآمُ 

Saya pentadbir pelayan web tinggal di Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia. Kepakaran saya adalah buat web berasaskan WordPress dan html. Sila hubungi saya jika berminat dengan perkhidmatan saya.

Abdul Rozak
Pereka web - Jurugambar

University Utama Condominium

Jalan Kayu Madang 88450

Kota Kinabalu, Sabah

Malaysia

Kemahiran
Urus pelayan
83%
Urus web hosting
98%
WordPress
89%
Joomla
75%
Php-html-css
92%

Kerjaya

Sebelum 2012

Pemasaran Jualan

2012 - sekarang

Pekerja lepas

KOTA KINABALU STREET DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY Pilihan raya Indonesia 2019 di Kota Kinabalu - Malaysia

Domain

Domain merupakan rentetan pengenalan mewakili alamat ip pelayan, menjadikan alamat web lebih mudah untuk mengingati. 

Web Hosting

Perkhidmatan ruang digital dalam talian yang direka untuk keperluan web.

Konfigurasi Pelayan

Apache, Nginx, Litespeed, MariaDB, MySQL, php, dan lain-lain.

Web Design

.

Pengoptimuman Web

Sila hubungi saya.
[contact-form-7 id="51" title="Contact form 1"][/contact-form-7]
kota kinabalu web designer university utama condominium

Phase 2 of University Utama Condominium

Near Jalan Kayu Madang 88450

Kota Kinabalu

Sabah, Malaysia

Fb-messenger

SITE MAP

text-align-left