ABDUL ROZAK KOTA KINABALU SABAH PHOTOGRAPHY - WEB DESIGNER
Perihal
Foto
Saya buat
Hubungi

CARA PASANG PHP7.3 PELAYAN NGINX - UBUNTU

Terdahulu cara pasang php versi terkini pelayan http Nginx sistem operasi CentOS disini dan cara pasang php versi terkini php pelayan http Apache2 sistem operasi Ubuntu disini.

Kesemua blog tersebut merupakan bahagian panduan asas vps Linux. PHP atau Hypertext Processor pertama kali ditulis oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994 dan ia merupakan bahasa penskripan sumber terbuka percuma.

CARA PASANG PHP7.3 PELAYAN NGINX - UBUNTU Terdahulu cara pasang php versi terkini pelayan http Nginx sistem operasi CentOS disini dan cara pasang php versi terkini php pelayan http Apache2 sistem operasi Ubuntu disini.
PASANG PHP V7.3 NGINX - UBUNTU

Dibahawah adalah panduan pasang php pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu. Sebelum memulakan panduan ini pelayan Nginx perlu dipasang dalam pelayan yang mana panduanya ada pada laman ini.

CARA PASANG PHP VERSI TERKINI 7.3 (9.1) PELAYAN HTTP NGINX SISTEM OPERASI UBUNTU

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna pelayan Ubuntu disini.

2.Pasang pakej repo php untuk membolehkan pentadbir pasang php versi terkini 7.3;.

sudo apt install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php

3.Kemaskini pelayan;.

sudo apt update

4.Naik taraf pelayan bila perlu;.

sudo apt upgrade

Cara semak ekstensi php yang tersedia;.

apt search php-

5.Cara pasang php versi terkini 7.3 pelayan web Nginx sistem operasi Ubuntu;.

sudo apt install php7.3-fpm

Boleh tambah ekstensi jika perlu, contoh: install php7.3-fpm php7.3-xmlrpc.

Cara semak versi php;.

php -v

6.Semak dan ubahsuai konfigurasi php (fpm) jika perlu;.

sudo nano /etc/php/7.3/fpm/pool.d/www.conf

Cari baris tetapan user, group, listen.owner dan listen.group. Patikan ianya ditetapkan untuk www-data ataupun nginx;.

user = www-data
group = www-data
listen.owner = www-data
listen.group = www-data

Ataupun

user = nginx
group = nginx
listen.owner = nginx
listen.group = nginx

Simpan konfigurasi.

Mulakan semula php-fpm dan benarkan ia aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl restart php7.3-fpm
sudo systemctl enable php7.3-fpm

7.Ubahsuai konfigurasi Nginx, panduan asas vps buat blok pelayan disini.

 sudo nano /etc/nginx/conf.d/dev.rozak.net.conf

Edit kod dibawah mengikut keperluan seterusnya bubuh dalam konfigurasi server block (Nginx);.

server {
   listen 80;
   server_name dev.rozak.net www.dev.rozak.net;
   root /var/www/dev.rozak.net;
   index index.php index.html;

   location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
   }   

   location ~ \.php$ { 
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
   } 

   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
      root /var/www/dev.rozak.net;
   }   
    }

8.Cara semak konfigurasi Nginx;.

sudo nginx -t

9.Mulakan semula Nginx;.

sudo systemctl restart nginx

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

10.Buat sebuah fail php untuk semak konfigurasii atas talian;.

sudo nano /var/www/dev.rozak.net/info.php

Bubuh kod ini dan simpan;.

<?php phpinfo(); ?>

Layari fail tersebut menggunakan pelayar web http://dev.rozak.net/info.php .

ABDUL ROZAK

ABDUL ROZAK

Web server administrator based on Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia. Also volunteering in KPF (Kinabalu Photo Festival) since 2016.

September 29, 2019 Tags: , , ,

Leave a Reply

عَلَيْكَاَلسّلآمُ 

Saya pentadbir pelayan web tinggal di Kota Kinabalu, Sabah - Malaysia. Kepakaran saya adalah buat web berasaskan WordPress dan html. Sila hubungi saya jika berminat dengan perkhidmatan saya.

Abdul Rozak
Pereka web - Jurugambar

Saya menjadi sukarelawan KPF (Kinabalu Photo Festival) sejak 2016. Saya suka mendengarkan musik dan meminati film berasaskan kisah benar.

Kemahiran
Urus pelayan
83%
Urus web hosting
98%
WordPress
89%
Joomla
75%
Php-html-css
92%

Kerjaya

Sebelum 2012

Pemasaran Jualan

2012 - sekarang

Pekerja lepas

Domain

Domain merupakan rentetan identifikasi dicipta untuk mewakili alamat ip pelayan, menjadikan pautan web lebih mudah diingati. 

Web Hosting

Perkhidmatan ruang digital dalam talian yang direka untuk keperluan website.

Konfigurasi Pelayan

Konfigurasi Apache, Nginx, Litespeed, MariaDB, MySQL, php, dan yang berkaitan pada pelayan

Web Design

Saya suka keunikan dalam web, seboleh mungkin saya akan buat apa yang saya rancangkan.

Pengoptimuman Web

Kaedah pemuatan website lebih pantas dan mesra enjin carian.

Jom kupi-kupi kalau berdekatan dengan alamat dibawah:
University Utama Condominium
Lorong University Utama
Kota Kinabalu, 88450
Sabah Malaysia.
Saya boleh dihubungi menerusi e-mel dan facebook menggunakan butang dibawah:
kota kinabalu web designer university utama condominium
Kg. Air Pulau Gaya
Not Regsitered yet? REGISTER HERE
apartmententertext-align-left