PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG PELAYAN NGINX CENTOS

Nginx atau engine-x diyakini memiliki tahap prestasi tinggi dan tidak perlukan sumber besar. Ianya pertama kali dibangunkan oleh Igor Sysoev pada tahun 2002.

Panduan vps cara pasang pelayan web http apache sistem operasian centOS disini.

Nginx dilesenkan dibawah perlesenan BSD sebagai perisian sumber terbuka, pembangunan dan pengedaran kod tersebut diselia oleh syarikat Nginx inc.

Cloud vps bermula $2.50 sebulan disini.

Dibawah adalah panduan vps cara pasang pelayan nginx sistem operasi centos 7.

CARA PASANG PELAYAN WEB HTTP NGINX SISTEM OPERASI CENTOS

1.Akses pelayan menggunakan perisian klien ssh, cara buat id pengguna pelayan disini.

2.Pasang Epel jika perlu,;

sudo yum install epel-release

3.Pasang nginx;.

sudo yum install nginx

4.Ubah suai firewall, benarkan port 80 http dan port 443 https;.

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload 

5.Mulakan nginx;

sudo systemctl start nginx

Pada tahap ini sepatutnya pelayan ada dalam talian, semak menggunakan pelayar web http://ip-pelayan.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

6.Cara mendayakan ngink, cara ini membolehkan nginx aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl enable nginx

7.Cara semak status nginx sistem operasi centOS;.

sudo systemctl status nginx 

8.Cara nyahaktif nginx;.

sudo systemctl stop nginx

9.Cara memulakan semula nginx;.

sudo systemctl restart nginx 

10.Cara memuat semula tanpa hentikan proses nginx;.

sudo systemctl reload nginx 

11.Cara lumpuhkan nginx, cara ini akan buat nginx lumpuh serta merta selepas memulakan semula pelayan.

sudo systemctl disable nginx 
Nginx - CentOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *