PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG PELAYAN NGINX CENTOS 8

Dibawah adalah panduan asas vps cara pasang pelayan web http Nginx menggunakan sistem operasi CentOS. Disyorkan buat beberapa langkah permulaan sebelum meneruskan pada panduan pasang Nginx CentOS 8, antara lain;.

1.Buat ID pengguna pelayan menjalankan sudo disini.

2.Pasang Epel jika perlu;.

sudo yum install epel-release

CARA PASANG PELAYAN HTTP NGINX CENTOS 8

Cara pasang Nginx CentOS 8

1.Pasang pelayan http Nginx pada CentOS 8;.

sudo yum install nginx

2.Ubahsuai aturan firewall benarkan sambungan http (port 80) dan https (port 443);.

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

3.Mulakan pelayan http Nginx;.

sudo systemctl start nginx

Semak pelayan menggunakan pelayar web http://ip-pelayan .

4.Cara mendayakan Nginx, cara ini membolehkan pelayan http aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl enable nginx

5.Cara lumpuhkan pelayan, cara ini akan lumpuhkan pelayan http selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl disable nginx

6.Ada satu masa kita perlu memuat semula pelayan http untuk menjalankan konfigurasi yang baru dibuat, cara ini akan memuat pelayan http tanpa hentikan proses Nginx (pemuatan pelayan http tidak menyebabkan down);.

sudo systemctl reload nginx

7.Cara memulakan semula Nginx, cara ini akan hentikan pelayan http dan aktifkan semula dengan semua konfigurasi (lama dan yang baru dibuat). Cara ini akan buat pelayan down selama 1-2 saat atau sehingga pelayan http aktif;.

Dapatkan $50 kredit vps disini.

sudo systemctl restart nginx

8.Cara hentikan pelayan http Nginx;.

sudo systemctl stop nginx

9.Cara padam pelayan Nginx daripada CentOS 8;.

sudo yum remove nginx
sudo yum autoremove nginx

Padam fail dan direktori yang berkaitan dengan Nginx jika perlu;.

yum search nginx
rm -rf /direktoringinx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *