PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG PELAYAN APACHE CENTOS

Pelayan http apache dibangunkan dibawah Yayasan Persisian Apache (Apache Software Foundation), ianya adalah perisian sumber terbuka dimana dibangunkan oleh komuniti menggunakan lesen Apache.

Butiran ciri yang boleh didapati dalam pelayan http apache;.

 • Modul dinamik.
 • Konfigurasi dinamik.
 • Mod pelbagai permintaan proses (MPMs).
 • Boleh mengendalikan lebih daripada 10,000 sambungan serentak.
 • Kendalian fail statik.
 • Sokongan fail .htaccess
 • Sokongan cache dan proxy terbail.
 • Pengimbang beban.
 • Sokongan Websocket, FastCGI, SCGI, AJP dan uWSGI.
 • TLS/SSL dengan SNI.
 • Ip6.
 • Http2.
 • Pemampatan gzip.
 • Rewrite pautan.
 • Sokongan Perl, PHP, FTP dan lain-lain.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

CARA PASANG PELAYAN HTTP APACHE SISTEM OPERASI CENTOS

1.Log-masuk pelayan, cara buat pengguna pelayan.

2.Pasang apache;

sudo yum install httpd 

3.Cara semak status apache;

sudo systemctl status httpd

4.Aktifkan apache;

sudo systemctl start httpd

5.Ubah suai firewall dan benarkan http port 80 dan https port 443;.

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https 
sudo firewall-cmd --reload

Pada tahap ini pelayan sudah dapat dicapai menggunakan pelayar web http://alamat-ip.

6.Cara nyahaktif apache;

sudo systemctl stop httpd

7.Cara lumpuhkan apache, cara ini buat apache lumpuh serta merta selepas mula semula pelayan;.

sudo systemctl disable httpd 

8.Cara pulihkan apache;.

sudo systemctl enable httpd

9.Cara aktifkan apache;.

sudo systemctl start httpd 

10.Cara memulakan semula apache;.

sudo systemctl restart httpd 

11.Cara muat semula tanpa hentikan proses apache;.

sudo systemctl reload httpd 
Apache centOS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *