PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG PELAYAN APACHE CENTOS 8

Perisian CentOS 8 mulai diedarkan pada 7hb Mei 2019, antara ciri-ciri baru pada CentOS 8:

  • Pakej lali dilengkapi dengan Cockpit.
  • Versi baru YUM yang berasaskan pada DNF.
  • RPM versi 4.14.
  • Kandungan (CentOS 8) boleh didapati melalui 2 repositori utama (BaseOS dan AppStream).
  • Menyokong sehingga 4PB memori fisikal.
  • Paparan lalai Wayland.
  • Versi lalai Python 3.6.
  • Versi lalai php 7.2.
  • Nginx 1.14 boleh didapati dalam repositori utama.
Status Apache

CARA PASANG PELAYAN HTTP APACHE CENTOS 8

1.Kemaskini dan naik taraf pelayan bila perlu, cara buat pengguna menjalankan sudo disini.:

sudo yum update
sudo yum upgrade

2.Pasang pelayan web http Apache CentOS 8:

sudo yum install httpd

3.Cara semak status pelayan Apache:.

systemctl status httpd

4.Aktifkan Apache:.

sudo systemctl start httpd

5.Ubahsuai aturan firewall benarkan sambungan http (port 80) dan https (port 443);.

Panduan asas vps disini.

sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=http
sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https 
sudo firewall-cmd --reload

Semak pemasangan Apache atas talian http://ip.

6.Cara buat Apache otomatik aktif selepas memulakan semula pelayan:.

sudo systemctl enable httpd 

7.Cara lumpuhkan Apache selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl disable httpd 

8.Cara nyahaktif pelayan http Apache CentOS 8;.

sudo systemctl stop httpd 

9.Cara memulakan semula pelayan http Apache yang aktif;.

sudo systemctl restart httpd 

10.Cara memuat semula pelayan http Apache;.

sudo systemctl reload httpd 

11.Cara padam Apache CentOS 8;.

sudo yum remove httpd 
sudo yum autoremove httpd 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *