PAKAR SEO MALAYSIA LOGO

CARA PASANG MYSQL UBUNTU DAN BUAT DATABASE

Terdahulu cara pasang MySQL dan cara buat database pada pelayan sistem operasi CentOS dan cara pasang MariaDB sistem operasi CentOS.

Dibawah adalah panduan vps cara pasang MySQL dan cara buat database pada pelayan sistem operasi Ubuntu.

CARA PASANG PELAYAN MYSQL SISTEM OPERASI UBUNTU DAN CARA KENDALIANYA

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna pelayan Ubuntu disini.

2.Kemaskini pelayan bila perlu;.

sudo apt update

3.Pasang pelayan MySQL;.

sudo apt-get install mysql-server

4.Naik taraf keselamatan MySQL;.

sudo mysql_secure_installation

Buat kata laluan yang selamat, padam pengguna anonim, sekat login dari jarak jauh, padam db ujian seterusnya muat semula table.

5.Cara semak status MySQL;.

sudo systemctl status mysql

6.Cara nyahaktif pelayan MySQL;.

sudo systemctl stop mysql

7.Cara aktifkan MySQL;.

sudo systemctl start mysql

8.Cara lumpuhkan pelayan MySQL, cara ini akan lumpuhkan MySQL selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl disable mysql

9.Cara pulihkan pelayan MySQL, cara ini akan pulihkan MySQL selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl enable mysql

10.Cara semak versi MySQL dalam pelayan;.

sudo mysqladmin -u root -p version

CARA BUAT DATABASE

11.Log-masuk MySQL;.

sudo mysql -u root -p

12.Buat database;.

create database rozakdbSeC;

13.Cara buat pengguna database dan kata laluanya;.

create user 'pakarVpS'@'localhost' identified by 'seCUReP4ssWord';

14.Tambah pengguna database;.

grant all privileges on rozakdbSeC.* to 'pakarVpS' identified by 'seCUReP4ssWord';

15.Flush privileges.

flush privileges;

16.Cara paparkan senarai database dalam pelayan;.

show databases;

17.Cara paparkan table dalam database;.

use rozakdbSeC;
show tables;

18.Cara keluar daripada pelayan MySQL;.

exit;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *