PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG MYSQL CENTOS 8 DAN BUAT DATABASE

Dibawah adalah blog panduan asas cara pasang Mysql dan buat database pada pelayan Linux sistem operasi CentOS 8.

Percuma kredit vps $50 disini.

Blog berkaitan: cara pasang MariaDB CentOS 8 disini.

CARA PASANG MYSQL CENTOS 8

Cara pasang MysQL CentOS 8

1.Kemaskini dan upgrade pelayan bila perlu, cara buat ID pelayan menggunakan sudo disini;.

sudo dnf update
sudo dnf upgrade

2.Pasang pelayan Mysql;.

sudo dnf install mysql mysql-server

3.Cara semak status pelayan Mysql;.

sudo systemctl status mysql

4.Cara memulakan pelayan Mysql;.

sudo systemctl start mysql

5.Cara naik taraf keselamatan Mysql;.

sudo mysql_secure_installation

Buat kata laluan pengguna root Mysql, padam pengguna anonim, db test dan sekat login jarak jauh;.

6.Cara mendayakan pelayan Mysql membolehkan ia aktif sebaik sahaja memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl enable mysql

7.Cara lumpuhkan pelayan, cara ini akan halang mysql aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl disable mysql

8.Cara hentikan pelayan Mysql CentOS 8;.

sudo systemctl stop mysql

9.Cara padam pelayan Mysql;.

sudo dnf remove mysql
sudo dnf autoremove mysql

Cari fail dan direktori berkaitan dengan Mysql;.

whereis mysql

Padam fail dan direktori;

sudo rm -rf /mysql

CARA BUAT DATABASE CENTOS 8

10.Login (root) pelayan Mysql;.

sudo mysql -u root -p

11.Buat database;.

create database rozakdbSeC;

12.Buat pengguna database dan kata laluanya;.

create user 'pakarVpS'@'localhost' identified by 'seCUReP4ssWord';

13.Tambah pengguna database;.

grant all privileges on rozakdbSeC.* to 'pakarVpS' identified by 'seCUReP4ssWord';

14.Flush privileges;.

flush privileges;

15.Cara paparkan senarai database;.

show databases;

16.Cara paparkan table pada sebuah database;.

use rozakdbSeC;
show tables;

17.Cara keluar daripada pelayan Mysql;.

exit;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *