PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG MARIADB UBUNTU DAN BUAT DATABASE

Dibawah adalah panduan asas vps cara pasang MariaDB pada pelayan sistem operasi Ubuntu. MariaDB merupakan sebuah sistem pengurusan pangkalan data relasi RDBMS (Relational Database Management System) yang dicipta oleh Michael, ianya juga sebuah sember terbuka percuma.

Panduan asas cara pasang MySQL Ubuntu disini, Panduan asas vps cara pasang MariaDB pada pelayan sistem operasi CentOS disini.

Cara Pasang MariaDB - Ubuntu

CARA PASANG PELAYAN MARIADB VPS SISTEM OPERASI UBUNTU DAN CARA KENDALIANYA

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna vps Ubuntu disini.

2.Kemaskini pelayan dan upgrade bila perlu;.

sudo apt update
sudo apt upgrade

3.Cara pasang pelayan MariaDB sistem operasi Ubuntu;.

apt install mariadb-server

4.Naik taraf keselamatan pelayan MariaDB;.

mysql_secure_installation

Tukar kata laluan root, padam pengguna anonim, sekat login root jarak jauh, padam database ujian, muat semula privilege, terakhir muat semula table.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

Pelayan MariaDB boleh dijalankan menggunakan baris perintah mysql dan mariadb.

Contoh cara semak status pelayan MariaDB;.

sudo systemctl status mysql

Ataupun:

sudo systemctl status mariadb

5.Cara nyahaktif pelayan MariaDB;.

sudo systemctl stop mariadb

6.Cara aktifkan MariaDB;.

sudo systemctl start mariadb

7.Cara memulakan semula MariaDB;.

sudo systemctl restart mariadb

8.Cara lumpuhkan pelayan MariaDB, ianya akan buat MariaDB lumpuh serta merta selepas memulakan semula pelayan Ubuntu;.

sudo systemctl disable mariadb

9.Cara pulihkan pelayan MariaDB selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl enable mariadb

CARA BUAT DATABASE SISTEM OPERASI UBUNTU

10.Log-masuk pelayan MariaDB;.

sudo mariadb -u root -p

Ataupun:

sudo mysql -u root -p

11.Cara buat database;.

create database rozakdbSeC;

12.Cara buat pengguna db dan kata laluan;.

create user 'pakarVpS'@'localhost' identified by 'seCUReP4ssWord';

13.Tambah pengguna database;.

grant all privileges on rozakdbSeC.* to 'pakarVpS' identified by 'seCUReP4ssWord';

14.Flush privilege;.

flush privileges;

15.Cara paparkan senarai database;.

show databases;

16.Cara paparkan table dalam database;.

use rozakdbSeC;
show tables;

17.Cara keluar daripada pelayan MariaDB;.

exit;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *