PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA PASANG MARIADB CENTOS7 DAN BUAT DATABASE

Dibawah adalah panduan asas vps cara pasang MariaDB sistem operasi CentOS 7. Sepertimana yang ramai tahu Michael Widenius membangunkan MariaDB selepas meninggalkan MySQL.

Kedua-duanya memiliki kesamaan iaitu sistem pengurusan pangkalan data relasi (Relational Database Management System - RDBMS) dan sumber terbuka.

Blog berkaitan: cara buat virtual host pelayan web http apache.

IMEJ CARA PASANG MARIADB
PASANG MARIADB - CENTOS

CARA PASANG MARIADB SISTEM OPERASI CENTOS7

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna vps disini.

2.Kemaskini pelayan;.

sudo yum update

3.Pasang MariaDB;.

sudo yum install mariadb-server

4.Cara semak status MariaDB

sudo systemctl status mariadb

5.Mulakan MariaDB;.

sudo systemctl start mariadb

Buat MariaDB senantiasa aktif selepas memulakan semula pelayan;.

sudo systemctl enable mariadb

6.Naik taraf keselamatan MariaDB;.

sudo mysql_secure_installation

Buat kata laluan root, padam pengguna anonim, larang akses login dari jauh/remotely, padam database test, seterusnya muat semula privilege dan table.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

Cara semak versi MariaDB dalam pelayan;.

sudo mysqladmin -u root -p version

CARA BUAT DATABASE SISTEM OPERASI CENTOS

Cloud vps bermula $2.5 sebulan disini.

1.Login MariaDB;.

sudo mysql -u root -p

2.Buat database;.

create database rozakdbSeC;

3.Buat pengguna database dan kata laluanya;.

create user 'pakarVpS'@'localhost' identified by 'seCUReP4ssWord';

4.Tambah pengguna dalam database;.

grant all privileges on rozakdbSeC.* to 'pakarVpS' identified by 'seCUReP4ssWord';

5.Flush privileges;.

flush privileges;

6.Cara paparkan senarai database;

show databases;

7.Cara paparkan table dalam database;.

use rozakdbSeC;
show tables;

8.Cara paparkan senarai baris perintah;.

\h

9.Cara keluar daripada MariaDB;.

exit;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *