PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA BUAT VIRTUAL HOST APACHE - CENTOS 7

Dalam web hosting terdapat kawalan domain tambahan dan subdomain yang mana membolehkan pentadbir bina banyak web dalam satu akaun. Pada pelayan peribadi maya (vps) kemudahan tersebut boleh didapati dengan cara konfigurasi virtual host (centOS) dan server block (Ubuntu).

Virtual host

CARA BUAT VIRTUAL HOST PELAYAN HTTP APACHE SISTEM OPERASI CENTOS 7

1.Login pelayan menggunakan perisian klien ssh.

2.Pasang apache, cara pasang apache pelayan sistem operasi centOS disini.

3.Buat direktori tapak web dan log;.

Domain rozak.net

sudo mkdir -p /var/www/rozak.net
sudo mkdir -p /var/www/rozak.net/log

Subdomain dev.rozak.net

sudo mkdir -p /var/www/dev.rozak.net
sudo mkdir -p /var/www/dev.rozak.net/log

4.Ubah suai status pemilikan direktori, cara ini membolehkan pengguna biasa buat ubah suai fail didalamnya;.

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/rozak.net
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/dev.rozak.net

5.Ubah suai chmod direktori www;.

sudo chmod -R 755 /var/www

6.Buat fail index dalam direktori tersebut;.

sudo nano /var/www/rozak.net/index.html
sudo nano /var/www/dev.rozak.net/index.html

Bubuh sebuah mesej didalamnya dan simpan.

7.Buat fail konfigurasi fail virtual host dan edit;.

Ubah suai kod dibawah mengikut keperluan, bubuh dalam fail konfigurasi dan simpan;.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

sudo nano /etc/httpd/conf.d/rozak.net.conf 
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@rozak.net
  ServerName rozak.net
  ServerAlias www.rozak.net 
  DocumentRoot /var/www/rozak.net
  ErrorLog /var/www/rozak.net/log/error.log
  CustomLog /var/www/rozak.net/log/requests.log combined
</VirtualHost> 
sudo nano /etc/httpd/conf.d/dev.rozak.net.conf 
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@rozak.net
  ServerName dev.rozak.net
  ServerAlias www.dev.rozak.net 
  DocumentRoot /var/www/dev.rozak.net
  ErrorLog /var/www/dev.rozak.net/log/error.log
  CustomLog /var/www/dev.rozak.net/log/requests.log combined
</VirtualHost> 

8.Langkah terakhir memulakan semula apache;.

 sudo systemctl restart httpd

Semak konfigurasi atas talian dengan melayari pautan laman web tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *