PAKAR SEO MALAYSIA LOGO
ABDUL ROZAK
@rozakdotnet

CARA BUAT SERVER BLOCK NGINX - CENTOS 7

Server block merupakan kaedah dimana pentadbir pelayan menghoskan pelbagai domain dalam satu pelayan Nginx, ianya seperti kemudahan domain tambahan dan subdomain pada kawalan web hosting.

Panduan asas vps cara buat virtual host apache sistem operasi centOS disini.

Dibawah adalah panduan asas vps (pelayan peribadi maya) cara buat blok pelayan Nginx sistem operasi centOS. Sebelum memulakan panduan ini pelayan web http nginx perlu dipasang pada pelayan, panduan lengkap pasang nginx centOS dan cara kendalianya ada disini.

PANDUAN ASAS VPS BUAT VIRTUAL HOST
PANDUAN ASAS VPS BUAT SERVER BLOCK

CARA BUAT SERVER BLOCK PELAYAN WEB HTTP NGINX SISTEM OPERASI CENTOS 7

1.Sambungkan perisian klien ssh dengan pelayan, cara buat id pengguna pelayan disini.

2.Buat direktori tapak web;.

Domain rozak.net

sudo mkdir -p /var/www/rozak.net

Subdomain dev.rozak.net

sudo mkdir -p /var/www/dev.rozak.net 

3.Ubah suai status pemilikan direktori, cara ini membolehkan pengguna biasa ubah suai fail dalam direktori;.

sudo chown -R $USER:$USER /var/www/rozak.net
sudo chown -R $USER:$USER /var/www/dev.rozak.net

4.Ubah suai chmod direktori www;.

sudo chmod 755 /var/www 

5.Buat fail index dalam direktori dan edit;.

sudo nano /var/www/rozak.net/index.html 
sudo nano /var/www/dev.rozak.net/index.html

Bubuh mesej didalamnya dan simpan.

Cloud vps bermula $2.50 sebulan disini.

6.Ubah suai saiz hash bucket untuk elak masalah memori;.

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf 

Bubuk kod dibawah kedalam konfigurasi http {..}

server_names_hash_bucket_size 64;

7.Buat fail konfigurasi domain/subdomain dan edit;.

sudo nano /etc/nginx/conf.d/rozak.net.conf
sudo nano /etc/nginx/conf.d/dev.rozak.net.conf

Ubah suai kod dibawah mengikut keperluan, bubuh kedalam fail konfigurasi dan simpan;.

Perkhidmatan Pakar Hosting disini.

server {
   listen 80;
   server_name rozak.net www.rozak.net;

   location / {
   root /var/www/rozak.net;
   index index.html index.php index.htm;
   }
   
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
   root /var/www/rozak.net;
   }
    }
server {
   listen 80;
   server_name dev.rozak.net www.dev.rozak.net;

   location / {
   root /var/www/dev.rozak.net;
   index index.html index.php index.htm;
   }
   
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
   location = /50x.html {
   root /var/www/dev.rozak.net;
   }
    }

8.Semak konfigurasi nginx;.

sudo nginx -t

9.Mulakan semula pelayan web http nginx;.

sudo systemctl restart nginx

Semak konfigurasi atas talian dengan melayari pautan tersebut, jikalau berjaya ianya memaparkan mesej yang telah dibuat pada nombor 5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *